Gói thành viên

Free Plan

Miễn phí
Đặc điểm của Free Plan
  • 5 Danh mục thực đơn
  • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • 50 Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Giriş Paket

₺150.00/ Hàng tháng
₺1,500.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Giriş Paket
  • 12 Danh mục thực đơn
  • 12 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • 500 Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận